Jandarma Uzman Çavuş Olma Şartları

Uzman Çavuşluk Mesleği Ve Uzman Çavuş Olma Şartları

Uzman çavuşluk mesleği jandarma kurumları tarafından bireylere sunulmakta olan mesleklerin arasında yer almaktadır. BU meslek sayesinde bireyler ülkelerini koruyabilmek için askeriyeye başvurabilmekte ve askeriye kurumlarında faal bir şekilde görev yapabilme imkanına kavuşmaktadır. Uzman çavuş olmak ya da askeriye kurumlarında görev yapmak birçok fiziki ve zihinsel yıpranmayı de beraberinde getireceği için bu mesleklerin emekli olma süreleri diğer mesleklere oran ile daha kısa sürmektedir. Yaklaşık olarak 35 yıllık bir süre sonrasında uzman çavuşluk mesleğinden bireyler emekli olabilme hakkına sahip olmaktadır. Bu sayede bireyler askeriyeden ayrılarak hem tazminatlarını alabilmekte hem de emekli olmak kaydı ile hayatlarına devam edebilmektedir.

Uzman çavuşluk mesleği uygulama alanları oldukça yorucu ve birçok fiziki şartın sağlanmasını gerektiren meslekler arasında yer almaktadır. Bu sebep ile askeriye tarafından bu mesleğe alımlarda öğrencilerin ya da adayların birçok şartı sağlamaları gerekmekte, bu şartlardan bir adetinin sağlanmaması durumunda dahi hem bireyin hayati tehlikesi hem de ordunun geri kalanının hayati tehlikesi oluşabileceği için adayların başvuruları reddedilmektedir. Fiziki anlamda adayların sahip olması gereken en temel ve kritik şartlarının başında belirli bir boyun üzerinde olmaları gelmektedir. Bu boy standartları ise adayların 164 cm ya da daha uzun olmasını kapsamaktadır. Ayrıca yine askeriyenin ilgili kurumlarınca bir adet boy ve kilo tablosu oluşturulmaktadır. Bireyler bulundukları boy aralığına tekabül eden kilo aralığında olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yine adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmadan ilk etapta adayların elenmeleri durumu söz konusu olacaktır. Boy ölçümü çıplak ayak ile yapılmakta, kilo tartılması ise spor şortu ya da eşofman ile yapılmaktadır. Uzman çavuşluk mesleğine alınmak isteyen bireylerin aynı zamanda vücut görünümlerinin de kusursuz olması gerekmektedir. Kusursuzdan kasıt bireylerin güzel bir dış görünüşe sahip olması gerektiği değildir. Vücutlarında şekil bozukluklarının olmaması kast edilmektedir. Bireylerin göğüs kafeslerinin ya da omurgalarının herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaması aranan başlıca ön koşullar arasında yer almaktadır. Bu koşulların yanı sıra bireylerde hiçbir bozukluğun dahi olmaması gerekmektedir. Düz taban olmak, vücudun sürekli olarak açık olacak kol bacak, boyun gibi birtakım yerlerinde dövme bulunmaması, yine aynı bölgelerde herhangi bir şekilde jilet ile açılmış yara, sigaradan kaynaklı yanık izlerinin de bulunmaması gerekmektedir. Bu gibi durumların görüldüğü bireylerin de başvuruları dikkate alınmayacaktır. Son olarak ise fiziki özelliklere ek olarak sayılabilecek dilde herhangi bir pelteklik kusuru, kekemelik gibi kusurların bulunmaması kısacası adayların konuşmalarının da kusursuz olması şartı aranmaktadır.

Bürokratik Ve Hukuki Uzman Çavuş Olma Şartları

Uzman çavuş olma şartları adaylardan istenilen birtakım şartları kapsamakta ve adayların bu özelliklere sahip olmaları durumunda başvurularının değerlendirilmesi sonucunda bir diğer sınava girmeye hak kazanmalarını beraberinde getirmektedir. Adaylar bu şartları sağlamıyor ise başvuruların hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaması durumu ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu şartlar içerisinde fiziki birtakım şartların yer alması gibi bürokratik ve hukuki birçok şart da yer almaktadır. İlk olarak uzman çavuşluk mesleğine başvurmak isteyen adayların Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve bunun yanı sıra erkek olmaları gerekmektedir. Birinci şartı sağlayan adayların ise en düşük lise mezunu ya da dengi eğitim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da yine aynı seviyede bir eğitim kurumundan mezun olması şartı askeriye kurumlarınca aranmaktadır. Bir de adayların belirli bir yaş aralığında olmaları koşulu karşılarına çıkmaktadır. Adayların alım olacağı senenin 1 Ocağından itibaren 20 yaşından gün almaya başlamış olmaları şartı aranmakta, bu şartın yanı sıra bireylerin 27 yaşını bitirmemiş olmaları koşulu da aranmaktadır. Kısacası 20 ila 27 yaşındaki adayların başvuruları değerlendirmeye alınmakta ve kabul edilme şansına sahip olabilmektedir.

Yine belirli kurumlar tarafından alımlar öncesinde gerçekleştirilen birtakım seçme sınavlarından başarılı notlar alarak belirli bir düzeyin üzerinde sınavları tamamlayabilmeleri adaylardan istenmektedir. Ülkemizde bulunan Askeri okullarca askeri öğrenciliği kesilmemiş, Jandarma güvenlik komutanlığında, sahil güvenlik komutanlığında ya da Türk silahlı kuvvetlerinde astsubay, subay uzman jandarma ya da uzman çavuş olarak görev yapmamış olma şartı da adaylardan istenilen şartlar arasında yer alır. Adayın hakkında gerçekleştirilen güvenlik soruşturmasından hiçbir olumsuz netice çıkmaması da önemli şartlar arasında yer almaktadır.

Taksirli suçlar hariç tutulmak kaydı ile diğer suçlardan bireyin askeri ya da adli mahkemelerce 30 günden fazla süre ile tutuklu hiçbir cezaya maruz kalmaması da gerekli adli şartlar arasında yer almaktadır. Bireyin sicilinin incelendiği aşama için bu şart oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca uzman çavuşluk mesleğine askeri görevlerini yerine getirme sürecinde olan bireyler tarafından da başvuru yapılabilmektedir. Bu gibi adayların başvuru yapabilmeleri için bireylerin bulundukları birlik komutanları tarafından düzenlenen nitelik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmaları durumunda başvurular değerlendirilebilecek ve bireylerin adaylıkları geçerlilik kazanacaktır.

Uzman Çavuş Olma Şartları Sağlanması Durumunda Yapılacaklar

Uzman çavuş olma şartları adaylar tarafından sağlanması durumunda bireylerin başvuruları başarılı bir şekilde değerlendirilmeye alınacaktır. Bu değerlendirme neticesinde ise bireyler birtakım ekstra testlere tabi tutularak bu testler ile değerlendirilmeye devam edecektir. Yapılacak fiziki, sözlü gibi mülakatlar neticesinde ise bireylerin uzman çavuş olma ya da olmama durumları netlik kazanacaktır. Siz de eğer bahsedilen şartların tamamını sağlıyor iseniz ilgili yıla ait olan dönemde uzman çavuş olmak için gerekli müracaatları gerçekleştirebilir ve bu mesleğe ilk adım olan başvuru aşamasını başarılı bir şekilde geçebilirsiniz. Sonrasında ise başvurularınızın ve sınavlarınızın durumuna göre mesleği yapmaya hak kazanabilirsiniz.

YAZILAR

Uzman Çavuş Temini Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katılmak isten binlerce Uzman Çavuş adayları akıllarında ki soruları gidermek için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir