Jandarma Uzman Çavuşlukta Hangi Belgeler İsteniyor?

Jandarma uzman çavuşluk adayları “www. Jandarma.gov.tr” adresinden elektronik ön başvuru kaydı yapmalıdır. Adayların seçme sınavına giderken yanında bulundurması gereken belgeler arasında ön başvuru sonucunda ulaşılabilecek “Aday Bilgi Formu” vardır. Bunun dışında gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
• T.C nüfus Cüzdanı: Sadece aslı kabul edilir, kimlik fotokopisi geçerli değildir.
• Nitelik Belgesi: Nitelik belgesi jandarma uzman çavuş adayının kuvveti, sınıfı, branşı ve terhis tarihi açıkça yazılı olacak şekilde getirilmelidir. Sınav tarihi dağıtım iznine denk gelen adaylar nitelik belgesini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaktır. Açık getirilen nitelik belgeleri geçersiz sayılacaktır. Uzman çavuş adayı bir adet kapalı nitelik belgesi getirmelidir. Nitelik belgesinde herhangi bir değerlendirme kriteri (iyi, orta, kötü) yazılmayacak ve rakamlarla notlar yazılacaktır.
• Denklik Belgesi: Denklik Belgesi eğitim durumlarına göre farklı kurumlardan alınır. Uzman çavuş adayı lisans veya önlisans mezunu ise Yüksek Öğretim Kurumu onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti alınmalıdır. Lise öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylı denklik belgesinin aslı ve suretini alarak sınava getirmelidir.
• Öğrenim Durumu Belgesi: Adayların öğrenimlerini tamamladıklarını gösteren diplomaların onaylı sureti veya E-devlet çıktıları getirilmelidir.
• Terhis Belgesi: Bu belge askerlik hizmeti biten adayların bulundurması zorunlu olan belgedir. Terhis belgesinin aslı ve E-devlet çıktısı kabul edilmektedir.
• Sağlık Raporu: Uzman çavuş adayları sınav esnasında barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine tabi tutulacaktır. Bu nedenle “spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli, tek hekim tarafından imzalanan sağlık raporu alınmalıdır.
• Muvafakat Yazısı: Uzman çavuş adayları muvafakat örneğini imzalayarak sınava getirmelidir. Bu belge fiziki yeterlilik sınavları esnasında yaşanabilecek sağlık sorunlarından adayların sorumlu olduğunu kabul ettiğini gösteren belgedir.
• Sözleşmeli erbaş ve erler ( en az üç yıl görev yapan ve 29 yaşını doldurmayan adaylar) sözleşme başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren ve sınava çağrıldıkları gün görevlerinin devam ettiğini gösteren onaylı belgenin aslı veya fotokopisi getirecektir.
• Askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayan ve terhis olan adaylar “Askeri Öğrencilik Kaydının Bulunmadığını” gösteren yazı getirmelidir.

YAZILAR

Sözleşmeli Erlikte Firar Etmenin Cezası Nedir?

Sözleşmeli erlikte firar suçu askeriyeden firar suçu olarak değerlendirilir ve sırf askeri suçlar kategorisinde alır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir