Sözleşmeli Erlikte Firar Etmenin Cezası Nedir?

Sözleşmeli erlikte firar suçu askeriyeden firar suçu olarak değerlendirilir ve sırf askeri suçlar kategorisinde alır. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun “Askeri Suçlar ve Kabahatler ve Cezalar” başlığı altında yer alan üçüncü fasılda firar suçu düzenlenmiştir. Firar, yabancı memlekete firar, mehil içi yakalanmakla sona eren firar, düşman tarafına firar gibi firarlar ve cezaları anayasada açıkça belirtilmiştir. Firar, anayasa maddelerine göre askerlik yükümlülüğünden ve görevden kurtulmak amacı ile izinsiz görevden uzaklaşılması halinde suç oluşturur. Firar suçu mazereti olmayan suçlar kapsamında değerlendirilir ve cezasız bırakılmaz.

Firar, sırf askeri suçlar kapsamında değerlendirilmektir. Sırf askeri suç sadece askeri personel tarafından gerçekleştirilir ve askeri menfaat ve gereklerin korunmasını amaçlayarak cezalandırılır. Sırf askeri suç kategorisine göre Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki memurlar ve işçiler bu suçun faili değildir. Ancak sözleşmeli erler, askeri personel sınıfından yer almalarından dolayı firar suçunun maddi unsurunu oluşturur ve ceza alır.

Firar Suçunun Cezası

Firar suçunun faili olan askerler için verilecek cezalar Askeri Ceza Kanunu’nun “Firar ve Cezası” başlığının 66. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde kapsamında değerlendirilen askeri şahısların bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilecekleri kanunda açıkça belirtilmiştir. Firar suçunun cezası hapis cezası ile kalmayıp farklı yaptırımlar da uygulanmaktadır. Hapis cezası yerine feri cezalar uygulandığı görülmüştür. Bu cezalar silahlı kuvvetten çıkarma ve rütbenin geri alınmasıdır.

Silahlı kuvvetlerden çıkarma cezası mahkeme hükmünde belirtilmesi de firar suçunu işleyen kişinin taksirli suçlardan verilen cezalar haricinde ceza almış olması silahlı kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir hükmü söz konusudur. Bu durumda hakimin takdir yetkisi bulunmamakla birlikte en az bir yıl olmak üzere hapis cezası verilir ve firar suçunun faili olan sözleşmeli er, silahlı kuvvetlerden çıkarılır.

Firar suçu yalnızca görevine devam eden askeri personelin sırf askeri suçlar kapsamında değerlendirilen konulara göre görevinden izinsiz şekilde uzaklaşmasıdır. Bu suçun oluşması için askerin firar suçunun maddi unsurlarını oluşturacak şekilde görevinden kaçması gerekir. Suçun unsurları taşınıyorsa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

YAZILAR

Jandarma Uzman Çavuşlukta Hangi Belgeler İsteniyor?

Jandarma uzman çavuşluk adayları “www. Jandarma.gov.tr” adresinden elektronik ön başvuru kaydı yapmalıdır. Adayların seçme sınavına …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir