Sözleşmeli Erlikten Memurluğa Geçiş Nasıl Olur?

Askerlik nesiller boyunca Türk toplumunun nazarında kutsal bir meslek olarak görülmüştür. Bunun için toplumumuzda birçok kişi hayatını asker olarak sürdürmek isteyebilir. Türkiye’nin ordu ve askeriye ile ilgili gerekli işlemlerini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri meslek olarak askerliği seçen kişilere çeşitli görev seçenekleri sunmuştur. Bunlardan biri sözleşmeli erliktir. Sözleşmeli erliğin dikkat çeken bir özelliği başvuru yapan kişilerden askerlik yapma şartı istememesidir. Diğer bir ifade ile askerlik görevini yapmamış kişiler sözleşmeli er olarak meslek hayatlarını sürdürebilirler. Eğitim durumu düşük seviyede olan kişiler de sözleşmeli er seçeneğini düşünmektedir. Çünkü sözleşmeli erlik başvurularında aranan eğitim şartı en düşük ilköğretimdir. Her kuvvet komutanlığı sözleşmeli er alabilmektedir. Sözleşmeli er olmak isteyen kişiler ilk olarak yazılı bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlardan istenilen puanı alabilen sözleşmeli er adayları sözlü bir mülakat ile değerlendirilirler. Mülakatta da başarılı bulunan adaylar sözleşme için hazır durumdadırlar. Sözleşmeli er mesleği ile ilgili insanların dikkatini çeken bir diğer husus ise belirli bir görev süresini tamamladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet hakkının doğmasıdır. Bu durumdan haberdar olan sözleşmeli erler ve adayları sözleşmeli erlikten memurluğa geçiş nasıl olur sorusunu sorabilirler. Gerekli şartlar ve düzenlemeler silahlı kuvvetler tarafından ilgili kurallar ile açık bir şekilde belirtilmiştir. Sözleşmeli er iken memurluğu düşünen adayların bu kuralları dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekir.

Sözleşmeli Erlikten Memurluğa Geçiş Şartları Nelerdir

Sözleşmeli erlik mesleğinde sözleşmede belirtilen bir çalışma süresi bulunmaktadır. Bu çalışma süresinin doldurulmasından sonra sözleşmeli erlerin meslek hayatlarına devam edebilmeleri ve boşta kalan memurluk pozisyonlarının doldurulması için sözleşmeli erlerin memur olabilmelerine imkân sağlayan yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre memurluk yapmak isteyen sözleşmeli erlerin en azından yedi sene sözleşmeli er olarak görev yapmış olmaları gerekmektedir. Bu görev süresinin tamamlamış sözleşmeleri erler ilgili yerlere başvurarak memurluğa geçiş isteyebilirler. Başvuru yapan sözleşmeli erler nitelik belgesi olarak bilinen bazı evrakları sunarlar. Bu evrakların olumlu bulunması durumunda devlet kurumlarında açıkta bulunan kadrolara atamaları yapılır. Askeriyede sözleşmeli erlikten memurluğa geçiş nasıl olur konusunda merak edilen bir diğer konu başvuru tarihleridir.

Başvuruların değerlendirme işlemleri sene içinde yalnızca bir kez yapılır. Başvurular her sene Şubat bitimine kadar alınır. Başvuruların değerlendirmesi sırasında sözleşmeli erlerin görev süreleri dikkate alınır. Buna göre silahlı kuvvetlerde en uzun süre görev yapmış kişilerin başvuruları öncelikli olarak işleme alınır. Bu işlemleri yapan kuruluş devlet personel başkanlığıdır. Türk silahlı kuvvetleri başvuru yapan sözleşmeli askerlerin bilgilerini personel başkanlığına iletir. Ancak iletilen bu bilgiler atanma anlamına gelmeyebilir. Çünkü silahlı kuvvetlerinden talep edilen aday sayısı devlet kuruluşlarında ihtiyaç duyulan aday sayısının iki katı kadardır. Bu nedenle devlet kurumlarında boş olan ve atanma bekleyen kadro sayısından daha fazla sayıdaki başvuru askeriye tarafından personel başkanlığına verilir. Değerlendirmelerden sonra memur adayları atanacakları devlet daireleri tarafından sözlü bir mülakata çağırırlar. Mülakat sonucunda atanmaya uygun bulunan adayların bilgileri tekrar personel başkanlığına iletilir. Gelen bilgiler doğrultusunda sözleşmeli erlerin atanacakları yerler ve çalışma pozisyonları belirlenerek atama işlemleri başlatılır.

Sözleşmeli Erken Memur Olan Kişilerin Sahip Olduğu Haklar

Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde sözleşmeli er olarak çalışırken görev süresini tamamladıktan sonra memur olarak
devlet kurumlarında çalışmaya başlayan kişiler, memurluğa başladıktan itibaren 657 numaralı memurlar yönetmeliğince belirlenen haklara sahiptirler. Silahlı kuvvetlerinin vermiş olduğu haklardan memur iken yararlanamazlar. Yedi seneden sonra sözleşmeli erlikten memurluğa geçiş nasıl olur konusu ile ilgili bir diğer önemli nokta yeni atanan memurların çalışma şartları ve düzenleri ile ilgili bilgilerdir. Askeriyeden memurluğa geçmiş kişilerin diğer devlet memurlarında olduğu gibi memuriyette kademe atlama şansları bulunmaktadır. Bu şartlar 657 numaralı kanunda belirlenmiştir. Askeriyede geçirilen süre memuriyet kademesinin belirlenmesinde dikkate alınır. Kanunda belirtildiği üzere sözleşmeli er olarak geçirilen her üç sene memuriyette bir derece yükselme sağlamaktadır. Memur iken verilecek maaş da bu rütbeye göre hesaplanır. Ancak bu kademe yükseltmelerinde sözleşmeli erlerin eğitim durumları da göz önündedir. Silahlı kuvvetlerde çalıştıkları süreye göre almaya hak kazandıkları kademe sayısı eğitim durumlarına göre alabilecekleri en yüksek kademeden daha fazla olamaz. Bunun yanında memuriyetten emekli olunacağı durumda emekli maaşı ve ikramiyesi ödemelerinde de sözleşmeli er olarak yapılan görev süreleri hesaplamaya dahil edilir. Sözleşmeli erlikten memurluğa ataması tamamlanan yeni memur adaylarına görevlerine başlamaları için belirli bir süre verilir. Bu süre boyunca memurluk görevine başlamamış adayların memuriyet hakları iptal edilir. Zamanında görevine başlamadığı için memuriyet hakkını kaybeden sözleşmeli erlerin askeriyedeki görevlerine geri dönme şansı da kalmaz. Ataması yapılmış fakat memuriyete henüz başlamamış sözleşmeli erlerin sözleşme süreleri olağanüstü durumlarda uzatılmak durumunda kalınabilir çünkü bu gibi durumlarda daha fazla sayıda askere ve askeri birliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

YAZILAR

Sözleşmeli Er Sınav ve Mülakat Süreci

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yılın belli dönemlerinde kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri komutanlıkları için …

1 Yorum

  1. Merhaba iyi günler… 12 ay zorunlu askerlik görevimi tamamladım 5 ay boyunca sınır ötesinde görev yaptım
    3 ay boyunca ise zeydin dalı operasyonunda bulundum
    Bu takdirde devletin boş alanlarında memur olarak atanabilirmiyim

    Teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir