Uzman Çavuş OYAK’a Nasıl Üye Olur?

Uzman çavuş OYAK’a üye olabilmek için görev aldığı kuruma üyelik başvuru formu göndermelidir. TSK bünyesinde görev alan muvazzaf subaylar, uzman jandarmalar, astsubaylar OYAK’ın daimi üyeleridir. Ölüm durumunda ise üyeliğin devamı ölen kişinin eşi tarafından devam ettirilebilir. Uzman çavuşlar ise istedikleri doğrultu da OYAK’ın daimi üyesi olabilmektedirler. Doldurulan başvuru formu asgari tugay komutanlığı veya aynı derecede ki komutanlıklar tarafından onaylandıktan sonra formlarını OYAK’a gönderebilirler. Sivil görev alan memurlar ve uzman erbaşlar üyelik formuna bağlı oldukları birliklerden ulaşabilirler.

Başvuru Formu Sonrası Üyelik Ne zaman Başlar?

Form gönderimi ardından uzman çavuş OYAK üyeliği kişinin kendisine verilecek üye numarasını bağlı olduğu birliğe gönderir ve alacağı ilk maaş bordrosundan yapılacak kesintiyle birlikte üyelik aktifleşir. Eğer maaş bordrosundan kesim gerçekleştirilmezse aidatı banka aracılığıyla da gönderilebilir. Geçici üyelerin de maaşlarından yüzde beşlik tutarından bir kesinti olacaktır. Bu kesinti sigorta için yapılmaktadır.  Kesintisi yapılan aidat yüzdesi OYAK yasasında yer alan 205 sayılı yasanın on sekizinci maddesi doğrultusunda esas maaşlar üzerinden belirlenir. Sözleşmeli subaylar, uzman jandarmalar, muvazzaf astsubaylar ve uzman çavuşlar için belirlenen aidat yüzdesi, yüzde ondur. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı için belirlenen yüzde, yüzde ondur. Yedek subaylar için ise yüzde beştir.

OYAK Üyeliği Sırasında Kesinti Yapılmayan Aidatlar Sorun Çıkartır mı?

Üye olan kişinin tayin döneminden ya da ücretsiz izin zamanlarından kaynaklı kesinti yapılmayan aidatlar resmi olarak belgelendirilirse OYAK onayı ile Hizmet İhyası yapılabilmektedir. Böyle bir durumda OYAK mevzuatına göre işlem yapılacaktır. Ödenecek aidatlar hesaplanırken esas maaşa OYAK üyelerinin üyelik tazminatları ve sosyal hakları gibi bazı maaş ekleri de eklenmektedir. Bu yüzden de üye olan kişinin alacağı net maaş içerisinde OYAK aidatı orantı bakımından düşük seviyede olacaktır.  Belirlenen yasa da yüzde on şeklinde yer alan net maaş oranı içerisinde bu tutar yüzde beşe denk gelir. Ayrıca görevlerini idame ettiren askerlerin net maaşlarından kesintisi yapılan aidatlar gelir vergisinden muaf olur.

YAZILAR

Sözleşmeli Erlikte Firar Etmenin Cezası Nedir?

Sözleşmeli erlikte firar suçu askeriyeden firar suçu olarak değerlendirilir ve sırf askeri suçlar kategorisinde alır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir