Uzman Çavuşların İzin Hakları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çavuş kadrolarında devamlılık gerektiren teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla uzman onbaşı ve uzman çavuş istihdam edilmektedir. TSK’da istihdam edilen uzman erbaşlara bazı izin hakları da tanınmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Yıllık İzin Hakkı

Barış zamanı her yıl 30 gün yıllık izin kullanma hakları vardır. Yol bu sürenin içinde değildir. İlgili makamlardan gerekli izinleri aldıkları zaman yıllık izinlerini yurt dışında geçirebilirler.

Yol İçin İzin Hakkı

Yıllık izin kullananlar için her takvim yılında bir kez olmak üzere gidiş ve dönüş olarak toplam 4 güne kadar yol izni verilir.

Refakat İçin İzin Hakkı

Bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, eş, çocuğun ağır hasta veya ciddi bir kaza geçirmiş olması durumunda sağlık kurulu raporuyla beraber aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar refakat izni kullanılabilir gerekirse bu süreç çavuşun isteğine göre 6 aya kadar uzatılabilir.

Mazeret İçin İzin Hakkı

Çavuş veya uzman çavuş çeşitli mazeretlerle 15 güne kadar izin kullanabilir. Ayrıca eşinin doğum yapması ve ölüm halleri üzerine 10 gün, kendisinin ve çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün kadar izin kullanma hakları da vardır.

Engelli Yakınlar İçin Saatlik İzin Hakkı

Uzman çavuşun bakmakla yükümlü olduğu eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının ya da kardeşinin “ağır engelli” ibaresi olması durumunda her engelli birey için günde 1 saat günlük bakım izni kullanabilir. Bu sürenin gün içerisinde kullanılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir.

Göreve Başlamada Kullanılan İzin Hakkı

İlk atamada, atama emrinde belirtilen tarihte birliklerine katılırlar. Vazifeli hizmetini yaparken uzman çavuş olarak kendi birliğinde veya diğer birliklerde göreve başlayanlara, 1 aya kadar izin verilir ve bu izin yıllık izinden düşülür.

Tedavi İçin İzin Hakkı

Hava değişimi ve dinlenme süresi toplamı, (tedavi süresi hariç olmak üzere) dinlenme ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıllık süre içerisinde en çok 3 ay olabilir. Sürenin hesabına en son alınan hava değişimi ve dinlenme süresi dahil edilir. Görev sırasında veya görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayanlar sağlık kurulu raporları onaylanana kadar izinli sayılırlar.

Diğer İzin Hakları

Çalışma saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için birinci sicil amirlerince kısa süreli izin verilebilir. Hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini tatillerde, görevi aksatmamak ve garnizon görev şartları dikkate alınarak garnizon terk izni kullanabilirler. Ancak bu izinler yıllık mazeret izni süresinden düşülür.

 

YAZILAR

Sözleşmeli Erlikte Firar Etmenin Cezası Nedir?

Sözleşmeli erlikte firar suçu askeriyeden firar suçu olarak değerlendirilir ve sırf askeri suçlar kategorisinde alır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir