Uzman Çavuşlukta Firar Etmenin Suçu Nedir?

Uzman çavuş, en az lise veya lise dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapan, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, Yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman çavuş olarak nitelendirilmektedir. Uzman çavuşlukta firar etmenin suçu nedir? Sorusuna cevap verilecek olursa, diğer tüm askeri rütbelerde olduğu gibi uzman çavuşlukta da belli başlık disiplin cezaları olduğu cevabı verilebilir.

Uzman Çavuşlukta Firar Etmenin Suçu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belirtmiş olduğu yönetmeliğe göre; Uzman çavuşluğa dair sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile görevden ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilmektedir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınmaktadır. Uzman çavuşlukta firar etmenin suçu nedir? sorusuna cevap olarak, firar ve görev yerini uzun süre izinsizce terk etmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiğinin kesilmesine kadar birçok cezasının bulunduğu söylenebilir.

Görevinde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği (atış, spor, istihdam eğitim ve operasyon edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede. Uyarılara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar. Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile görev yerinde bulunmayanlar) anlaşılan, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmadan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilmektedir. Ayrıca uzman çavuşlukta firar etmenin suçu nedir? sorusuna yanıt arayanlar için, firar ve diğer suçları işleyen uzman çavuşlar yedekte er kaynağına alındığı da söylenmelidir.

Alınan Ceza Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Alınan sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların ve verilen ceza, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit, nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasni, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşa tahrik, gayri tabii mukarenet (doğal olmayan yollarla ilişki, eşcinsel ilişki), dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref, haysiyet kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, amir ya da üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkum olanların sözleşmeleri feshedilmek sureti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir.

 

YAZILAR

Sözleşmeli Erlikte Firar Etmenin Cezası Nedir?

Sözleşmeli erlikte firar suçu askeriyeden firar suçu olarak değerlendirilir ve sırf askeri suçlar kategorisinde alır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir