uzman çavuşluktan istifa edenler tekrar geri dönebilir mi

Uzman Çavuşluktan İstifa Edenler Geri Dönebilir mi?

Uzman çavuş olarak atanan, uzman erbaş kursuna kazananlar veya uzman erbaş intibak eğitiminden istifa edenler tekrardan Türk Silahlı Kuvvetleri Uzman Erbaş sınavına girebilir mi? Veya tekrardan mesleğine dönüş yapabilir mi? Son zamanlarda en çok karşılaştığımız soruları cevaplayalım.

Uzman Çavuş olarak görev yapan veya Uzman Çavuşluğu kazanarak intibak eğitiminden ayrılan adayların tekrardan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne giremezler. Türk Silahlı Kuvvetleri 3269 Uzman Erbaş Kanunu’nun madde 12’sinde belirtildiği  üzere;

Madde 12- (Değişik: 10/2/2004-5085/7 md.)

“Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır. Görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar, yedekte er kaynağına alınırlar. Görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.”

Kanunda belirtiliği gibi intibak edemeyenler yani intibak eğitimine başlamayanlar ile eğitim sırasında ayrılmak isteyenler, eğitimde başarısız olanlar; Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi kesilir. Ayırca Madde 12’nin (d) bendinde yer alan;

d) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.)

Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkûm olanların veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların, e) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin, f) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların, Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.

Kanunda açık olarak belirtilen maddeler kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi kesilen Uzman Çavuşlar tekrardan görevlerine dönemezler.

YAZILAR

Uzman Çavuş İstifa Edenler

Uzman çavuş olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı veya diğer kuvvet komutanlıkları altında çalışanlar için istifa hakkının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir