Uzman Erbaşlar İçin Sözleşme Yenileme

Uzman erbaş olarak göreve başlayacak kişilerin, göreve kabulü sırasında sözleşme yapılır. Bu sözleşmenin daha sonradan yenilenmesi gerekip gerekmediği konusunda kaygı içinde olanlar var.

Uzman Erbaş Yönetmeliği Nedir?

Uzman erbaş yönetmeliğinin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerinin süreklilik isteyen teknik ve kritik görevlerinde hizmet veren erbaş kadrolarında istihdam edecek personellerde aranan özellikleri, nasıl müracaat yapılacağını ve zamanını, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesinin sebeplerini, sözleşmenin uzatılmasında uygulanan esasları ve benzeri birçok ayrıntıyı belirtir.
Sözleşme yılı; sözleşmenin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar olan bir senelik süredir. Uzman erbaşlar, sözleşme tarihinin bitiminde terhis edilir.

Sözleşme Yenileme Şartları Nelerdir?

Sözleşmesi biten erbaşlardan, sözleşme yenileme talebinde olanlar varsa müteakip sözleşme süreleri bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak kaydıyla, belli şartlar altında kabul edilmektedir. Bu şartlar;
• Taahhütte bulunduğu sürenin bitimine üç ay kala hizmet süresini uzatmak istediğine dair bir dilekçe ile müracaat etmiş olmak,
• Almış oldukları son sicil notu, sicil tam notunun yüzde 60 ve daha yukarısında yukarısın da olması,
• Fiili kadroda münhal bulunmak,
• Göreve alındıkları veya alınacakları kadronun görev niteliklerine göre kademe ve bölümlerin gerektirdiği sağlık koşullarını sağlıyor olmaktır.
Bu şartları yerine getiren tüm erbaşlar, sözleşmesini yenileyerek göreve devam edebilmektedir.

Uzman Erbaş Sözleşmesi Neden Feshedilir?

Uzman çavuşlarda sözleşmenin feshedileceği durumlar bulunmaktadır.

Bu durumlar;
• Aldığı sicille ilerleme kaydedememiş olanlar,
• Devletin şahsiyetine yönelik veya gasp, rüşvet, iftira gibi yüz kızartıcı, ceza gerektirici suç işlemiş olanlar,
• Bu suçlardan hapse girmiş olanlar,
• Türk vatandaşlığından çıkartılanların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir.

Kanser, tüberküloz, böbrek yetmezliği gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı olanlar ile ruh ve sinir hastalıklarında tedavi görmüş veya tedavisi devam etmekte olan kişiler uzman erbaşlık görevi yapamazlar.
Kendi kusuru olmadan hizmet süresinin uzatılmadığı veya sözleşme süresi bitip ayrılan uzman erbaşlardan, hizmet süresi 5 seneyi geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte aldıkları net maaş tutarlarının iki katının, toplam hizmet yılı çarpımı kadar ikramiye verilmektedir. Bir yıldan az süre hizmet veren erbaşlara ikramiye, kısıt olarak ödenir.

YAZILAR

Sözleşmeli Erlikte Firar Etmenin Cezası Nedir?

Sözleşmeli erlikte firar suçu askeriyeden firar suçu olarak değerlendirilir ve sırf askeri suçlar kategorisinde alır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir